Shafaf Packaging & Printing IND.
صنایع بسته بندی چاپ شفاف

لطفا در دروپا هوشمندانه انتخاب و عاقلانه خرید کنید

همواره در نمایشگاه های بزرگ صنعت چاپ جهان واسطه های به دنبال شکار افرادی هستند که شناخت و دانش کافی از وضعیت بازار، محصول مورد نظز و روش خرید بین المللی ندارند.


 این موضوع همواره ضربه بزرگی برپیکر صنعت چاپ ایران و سرمایه ملی در این بوده است که ماحصل آن تجمیع ماشین های ورقی افست زیر مدل در کشور خروج ارز، ایجاد رقابت ناسالم، رکود، ورشکستگی، عقب ماندگی تکنیکال و... بوده است.
سود سرشار این اتفاق به جیب برخی خارج نشین و عوامل کاخ نشینان داخلی است وضرر، عقب ماندگی تکنولوژیکی و حال بد برای کشور ایران و دست اندرکاران صنعت چاپ و بسته بندی.
در کمتر از 10 روز دیگر زنگ آغاز بزرگترین نمایشگاه چاپ جهان در حالی به صدا درمی آید که تغییر سیاست های کشورهای جهان و رفع تحریم ها گوش تولیدکنندگان وفروشندگان ماشین آلات صنعت چاپ را به بازار ایران تیزتر از همیشه کرده است.
این بزنگاه بزرگ همانطور که می تواند فرصتی بزرگ و مغتنم برای صنعت چاپ و بسته بندی جمهوری اسلامی ایران باشد تهدیدی بزرگی نیز محسوب می شود؛ مافیای تنومند خارج نشین و همکاران داخلی شان که سالهای سال از تحریمهای ناجوانمردانه کسب و کار پر رونقی داشتند اکنون زمان را مهیا تر از همیشه می بینند و بی شک در پی صادرات هرچه بیشتر ماشین آلات فرسوده و زیر مدل خود به ایران خواهند بود.
لازم است بدانید مافیای بزرگ و مخوف صنعت چاپ از ماه ها پیش تدارک گسترده ای برای چاپخانه داران حاضر در دروپا دیده و منابع خبری آژانس نیز خبر داده اند که چندین ماشین دست چندم آماده قرارداد شده و تنها یک شب نشینی و خوشگذرانی برای ثبت قرارداد و پیش پرداخت باقی است!
به عنوان رسانه صنعت چاپ از همه عزیزان این صنعت استدعا داریم بخاطر کشور ایران و بخاطر صنعت عزیز و شریف چاپ هوشمندانه انتخاب کنید و عاقلانه خرید کنید، اسیر یک میهمانی و چند ساعت خوشگذرانی نشوید، لطفا حتما به 600 چاپخانه ورشکسته در چهارسال گذشته فکر کنید و آگاهانه تصمیم بگیرید.
رکود بازار افست ورقی را بخاطر داشته باشید، رقابت چاپخانه های تا دندان مجهز دولتی، انواع قیمت شکنی صنفی، نبود تشکل که از چاپخانه دار حمایت کند، سررسید پرداخت ها، مالیات، بیمه، مالیات بر ارزش افزوده ، برق و... ده ها و صدها نکته ای است که حتما هنگام خرید چندین و چند بار باید دوره کرد.
یادتان باشد که نهایتا شما پاسخگو خواهید بود و سود کلان در جیب خارج نشینان و عواملشان می رود و به قول رییس معزول اتحادیه چاپخانه داران تهران مجبور به تغییر شغل(ورشکسته) خواهید شد.