Shafaf Packaging & Printing IND.
صنایع بسته بندی چاپ شفاف

کاغذ از دستور جلسه ماده یک خارج شد/افزایش تعرفه واردات کاغذ شاید وقتی دیگر

در نشست روز گذشته دو وزیر صنعت و ارشاد و روسای اتحادیه های صنعت چاپ موضوع كاغذ از دستور جلسه كميته كارشناسی ماده يک حذف شد.
، روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ نیز در این رابطه نوشت:
در این نشست با حمايت بی نظير آقای دكتر سيد رضا صالحی اميری وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفاعيه تأثير گزار ریيس و نایب رئيس اتحاديه صادركنندگان صنعت چاپ و بسته بندی و درايت آقای مهندس محمد رضا نعمت زاده وزير محترم صنعت، معدن و تجارت ايران، موضوع كاغذ از دستور جلسه كميته كارشناسی ماده يک حذف شد.
چندی است که تولید کنندگان داخلی در پی افزایش تعرفه واردات کاغذ و مقوا به کشور هستند که این مهم می تواند ضربه بزرگی به اقتصاد صنعت چاپ و بسته بندی کشور وارد نماید.